top of page
TAQ pompgebouw_Strijp T_Eindhoven.jpg

Strijp T, TAQ (Pompgebouw naar kantoorgebouw)

Nederland, Eindhoven
Strijp T
Na de succesvolle herontwikkeling van Strijp S in Eindhoven is het nu de beurt aan Strijp T om getransformeerd te worden. Het voormalige Philips productie terrein gaat zich richten op innovatie met creatieve en technologisch hoogwaardige maakbedrijven. Voorop in deze ontwikkeling loopt het TAQ gebouw dat het onderkomen zal worden van High Tech bedrijf Settels Savenije (STTLS). Het Pomphuis TAQ ligt helemaal aan de westkant van Strijp T. Ingeklemd tussen het Glaslab, de “Zweedse huisjes” en een rijk bebost perceel is het één van de meest charmante locaties op Strijp T. 
Het ontwerp van de transformatie in samenwerking met Paul Goltstein van Bo.2 architectuur en stedenbouw is genomineerd voor de Dirk Roosenburg prijs; de prijs voor het beste architectuur project in Eindhoven.
Pompgebouw TAQ
Het gebouw werd oorspronkelijk gebruikt om het afvalwater van de Philipsfabrieken te zuiveren. Het is begin jaren ’60 ontworpen door het Ingenieursbureau van Philips dat verantwoordelijk was voor bijna al het vastgoed van Philips.  Ondanks de functionele insteek, heeft het Ingenieursbureau in de loop der jaren wel degelijk een herkenbare architectuur ontwikkeld die met name in Eindhoven een cultuurhistorische waarde begint te krijgen. De gebouwen kenmerken zich door mooi en degelijk metselwerk, vaak een geleding met betonnen kaders, en modernistische, witte, stalen puien.  Zo ook pompgebouw TAQ.  Daarom is het uitgangspunt bij het ontwerp geweest het bestaande karakter van het gebouw zo weinig mogelijk aan te tasten, zowel in het interieur als aan de gevel.

Dit was lastig. Het grootste gedeelte van het gebouw bestaat namelijk uit betonnen waterbasins en zuiveringsbakken die ook nog eens voor een groot deel ondergronds liggen. Ieder gat dat hierin gemaakt moet worden kost dagen zaagwerk. Eigenlijk alleen de centrale hal leek op het eerste gezicht bruikbaar als bedrijfsruimte. De oplossing lag in het op een strategische plek plaatsen van twee patio’s, die de ondergrondse ruimten van daglicht voorzien, maar ook zicht op de omliggende panden en bomen verschaffen. De plaatsen van de overige toegevoegde ramen zijn zorgvuldig gekozen. Enerzijds om de structuur van het gebouw zo weinig mogelijk aan te tasten en om zwaar breek- hakwerk te besparen, anderzijds om het omliggende groen zo goed mogelijk in te kaderen. De nieuwe aluminium kozijnen hebben een donkergrijze kleur terwijl de bestaande puien zijn vervangen door hagelwitte renovatie kozijnen zoals in het oorspronkelijke ontwerp. Zo is aan het gebouw afleesbaar wat de ingrepen zijn geweest.
Ook voor de doorbraken intern geldt dat ze zorgvuldig zijn gekozen om werk te besparen. De waterbasins en zuiveringsbakken zijn op te vatten als losse betonnen elementen. Iedere verbinding tussen twee van deze bakken betekent dat er door 2 betonnen wanden van bijna een halve meter dik gebroken moet worden. De zaagsnedes en boorgaten die ontstaan worden in het gebouw vaak in het zicht gelaten. De binnenwanden worden daarnaast consequent uitgevoerd in glas. De oorspronkelijke structuur van het gebouw en de ingrepen hierin zijn dus ook intern goed afleesbaar.
Nieuwe bedrijfshal
Voor zover mogelijk doet de nieuwe bedrijfshal mee in het concept van het pompgebouw. De groene omgeving staat centraal. Het gebouw is daarom letterlijk om een grote bestaande boom heen gebouwd. Aan de kant van het rijk beboste perceel is er een enorme glazen pui gemaakt, waardoor men vanaf de werkvloer zowel het bos in kijkt als naar het pompgebouw. Het volume heeft een getrapte opbouw zodat het met een lager gedeelte subtiel aansluit op het pompgebouw. Bovendien is de vertrapping een reactie op de horizontale geleding van het pompgebouw. De uitstraling van de strakke aluminium gevelpanelen wijkt bewust af van het degelijke metselwerk van het pompgebouw. Op deze manier zijn oud en nieuw duidelijk van elkaar gescheiden en benadrukt het contrast de kwaliteit van beide delen. Wel is de bedrijfshal op een gemetselde plint gezet die aansluit op het laagste dak van het pompgebouw. De plint wordt doorgezet als omheining  van de tuin die is ontstaan tussen de twee bouwdelen.
TAQ pompgebouw_Strijp T_Eindhoven 16.jpg
TAQ pompgebouw_Strijp T_Eindhoven 2.jpg
TAQ pompgebouw_Strijp T_Eindhoven 1.jpg
Project data:
Opdrachtgever:
Locatie:
Opgave:
Omvang:
Ontwerp:
Status:
Team:
In samenwerking met:
Geva vastgoed
Strijp T, Eindhoven (NL)
Herbestemming waterpomp gebouw naar kantoorgebouw
Kantoren 2200 m², bedrijfshal 650 m²
2016
Opgeleverd
Niels Olivier, Paul Goltstein
Bo.2 architectuur en stedenbouw
 
bottom of page