top of page
Stationsweg_MunchenGladbach_Germany.jpg

Wohnen am Stationsweg

Duitsland, Mönchengladbach
Concept
Collectiviteit en buurtschap met een landelijk karakter. Dat is het hoofdidee achter ons ontwerp. We zijn geïnspireerd door de traditionele “Kleingärten”(volkstuinen) uit de directe omgeving. De woonwijk moet bewoners aantrekken uit verschillende levensfasen die bewust kiezen voor een groen en ecologisch leefmilieu. Je kiest niet alleen een huis, maar ook een “lifestyle” die individualiteit combineert met collectiviteit in een vrijwel autovrij gebied. De kavels variëren in grootte en bieden ruimte aan een flexibel netwerk van huistypologieën.  Tegelijkertijd delen de bewoners zoveel mogelijk. Een netwerk van kleinschalige gemeenschappelijke voorzieningen, zowel binnen als buiten en zowel in de woonwijk als het landschapspark dragen bij aan een groene en ontspannen buurt.
Voor de prijsvraag “Stationsweg Mönchengladbach” heeft Henk Döll (Döll Architecten) ons samen met Karres+Brands uitgenodigd te participeren in zijn team. De opdracht was om een innovatieve buurt en een landschapspark te ontwerpen in een buitenwijk van Mönchengladbach(DE); het landelijk gebied tussen de voormalige dorpskernen van Hamern en Venn. Met ons plan hebben we de tweede prijs behaald.
 
Stationsweg_MunchenGladbach_German 3.jpg
Collectiviteit en gemeenschap
Stationsweg_MunchenGladbach_Germany 1.jp
Landschappark: rustieke speelplaats
Stationsweg_MunchenGladbach_Germany 2.jp
Woningbouwplan
Landschappark; rustieke speelplaats
Het plangebied is onderdeel van een gemeentelijke ontwikkeling dat bestaat uit een netwerk van voet- en fietspaden binnen het Gladbachtal. Dit is een groene corridor die verschillende dorpskernen rond Mönchengladbach met elkaar verbindt en bestaat uit een mix van landschappen. Wij zien de Landelijke Speeltuin als een onderdeel van de puzzel binnen een aaneenschakeling van buurtparken langs deze corridor. De Landelijke Speeltuin is een voorbeeld van hoe de individuele gebieden aan de corridor in de toekomst kunnen evolueren. Het landschapspark reflecteert daarnaast het omliggende agrarische landschap, daarom hebben de velden binnen het park een verschillende vegetatie gebaseerd op de omgeving. In overleg met de toekomstige bewoners, de gebruikers van het land, zal hier meer detail aan gegeven worden; een intens gebied met groentetuinen, rustplekken voor ouderen en speelplaatsen voor kinderen verbindt de oude dorpskernen aan weerszijden van het plangebied.
Woningbouwplan: collectiviteit en gemeenschap
De nieuwe woonbuurt wordt gekenmerkt door een heldere verkaveling met een simpele set regels. Het hoofdidee is dat de huizen achter op het plot gebouwd worden zodat het groen (de tuin) op de voorgrond treedt. Daarnaast worden de wegen niet verhard. Dit resulteert in een enorm groen oppervlak. Om te voorkomen dat auto’s dit effect verstoren worden ze geparkeerd in 2 collectieve “hubs”, op maximaal 3 minuten lopen van de voordeur. En omdat de auto’s toch in één ruimte geparkeerd staan is het doel om zoveel mogelijk de auto’s met elkaar te delen. In de toekomst zullen ze voornamelijk elektrisch aangedreven worden en kan er een energietransitie plaatsvinden tussen de auto’s en de huishoudens uit de buurt.
Rond de “hubs” zijn de andere collectieve voorzieningen gepland zoals een werkplaats en een Bed & Breakfast.
De groene, autovrije buurt nodigt kinderen uit om buiten te spelen en wandelaars om langs te lopen. In het centrum van het gebied komen de paden samen op een centraal plein met een collectief natuurzwembad en een sauna.
section 2.jpg
Project data:
Locatie:
Opgave:
Ontwerp:
Status:
Team:
In samenwerking met:
Mönchengladbach (DE)
Stedenbouwkundig plan, Woningbouw
2018
Competitie, tweede plaats
Niels Olivier, Henk Döll, Ioana Tsouka
Döll Architecten, Karres en Brands
Vergelijkbare projecten:
Woningen
Stedenbouw
Stedenbouw
bottom of page