top of page
De Melkfabriek

Campina Melkfabriek

Nederland, Eindhoven
 
In 2020 heeft Geva Vastgoed de Melkfabriek en de IJsfabriek op het voormalige Campina-terrein in Eindhoven aangetrokken. Samen met Harrie van Helmond Architecten hebben we de opdracht gekregen om deze monumentale gebouwen te transformeren van fabriek naar een mix-use ensemble met het thema Future Food, gezondheid en social design. Niels Olivier Architect is verantwoordelijk voor de Melkfabriek, waar van 1960 tot 2015 de melkproductie plaatsvond.
centrale hal melkfabriek
Wantij
Wantij
DLA 21029 20210714_VOIP100-VO100 A0 (841x1500)1.jpg
De Melkfabriek, afgelopen jaren een populaire locatie voor de Dutch Design Week en andere creatieve en innovatieve tentoonstellingen heeft ondanks de voormalige industriële functie een haast kerkachtig karakter door de grote glaspartijen en de hoge centrale hal. De uitdaging is om dit karakter te behouden.
Ten eerste doen we er alles aan om de grote centrale hal, 13 meter hoog, niet op te delen in hokjes. Vroeger stonden hier enorme silo’s opgesteld, nu wordt het een gemeenschappelijke binnentuin waarin zowel losstaande box-in-box kantoorunits, als flexwerkplekken te vinden zijn. Op de eerste verdieping heeft die centrale hal een groot balkon over de hele lengte. Vroeger kwam hier de melk binnen en werd het door de fabriek geleid, nu wordt het de “blauw-groene” corridor. Een (experimentele) vijver van bijna 40 meter lang.
Waar mogelijk blijven originele details herkenbaar. Karakteristiek zijn de witte tegels die op de borstweringen en de vloer van de binnentuin bewaard blijven. Maar ook de roestvrij stalen trappen en loopbruggen worden bewaard en/of hergebruikt. En doordat de centrale hal niet door hoge wanden en nieuwe vloeren opgedeeld wordt heb je overal nog vol zicht op de mooie fusée-daken* (half-ronde, betonnen schaaldaken) met lichtstraten.
 
Samen met de IJsfabriek komt de Melkfabriek op een “monumenteneiland” te staan. Het vloerpeil van de fabrieken ligt als gevolg van het vroegere gebruik wat hoger dan het omringende maaiveld. In het landschapsontwerp wordt gebruikt gemaakt van dit hoogteverschil door trappen, zitjes en groen in het openbaar gebied te verwerken.
De melkfabriek, die nu nog ingebouwd is door anonieme stalen hallen, wordt rondom weer helemaal vrijgemaakt en de kenmerkende vertikale betonstijlen in de gevel, die van vloer tot dakrand gaan, worden gerenoveerd en zelfs gereconstrueerd. Op een aantal plaatsen, daar waar de originele gevel in de loop der tijd is weggesloopt om silo’s naar binnen te hijsen, is er ruimte om de transformatie kenbaar te maken. Hier worden de betonstijlen gereconstrueerd in glas. Wat een spectaculair uitzicht naar buiten oplevert.
Het hele gebouw krijgt hr++ beglazing en een geïsoleerde schil. Bij de transformatie wordt energielabel A+++ nagestreefd. Tot slot krijgt de hele gevel de originele witte kleur weer terug, men spreekt al van de “witte kathedraal”.
archief foto van de Melkfabriek
* Fusée-daken
De kenmerkende bogen van de hallen zijn uitgevoerd als zogeheten Fusée-daken, een dakconstructie die vooral in de jaren veertig en vijftig van de vorige eeuw in Nederland werd toegepast bij bedrijfshallen. Het is een eeuwenoud constructieprincipe, dat al door de Byzantijnen werd gebruikt. 
De fusées hebben de vorm van een holle cilinder, waarvan het ene uiteinde trechtervormig toeloopt en in de hals van de volgende cilinder past. Op deze wijze ontstaan strangen die boogvormig gekoppeld worden. Tijdens de uitvoering worden de boogdaken tijdelijk ondersteund door verrolbare stalen of houten mallen, totdat de betonlaag bovenop de fuséestrangen is uitgehard en de stalen trekstangen zijn aangebracht. Doordat geen balkconstructie nodig is en bovendien een aparte plafondconstructie achterwege kan blijven, wordt een voordelig bouwvolume bereikt. In de richting waarin de fusées zijn aangebracht, kunnen bovendien op eenvoudige wijze daklichten worden aangebracht. 
Fusée-daken paren een constructief grote sterkte aan een laag eigen gewicht. De thermisch isolerende werking van de fusées is (zeker naar de normen van die tijd) een pluspunt en het materiaalgebruik is zeer efficiënt. Daarmee is de constructie duurzaam en goedkoop.
front facade
entrance
Project data:
Opdrachtgever:
Locatie:
Opgave:
Omvang:
Ontwerp:
Status:
Team:
Geva Vastgoed
Eindhoven (NL)
Industrieel; Transformatie
8 100 m²
2021
Voorlopig ontwerp
Niels Olivier, Boryana Kondeva
Vergelijkbare projecten:
Transformatie
Transformatie
Woningen
bottom of page