top of page
vogelvlucht noord.jpg

Woonlandschap

Concept
In opdracht van Woonlandschap hebben wij meegewerkt aan een ontwikkelingsplan voor een woonerf ergens in de uiterwaarden van Nederland. Tussen steden en dorpen en het platteland ligt een gebied dat net tussen schip en wal raakt, het vormt de scheiding tussen de stedelijke omgeving en de agrarische omgeving. Dit overgangsgebied is bij uitstek geschikt voor landschappelijk wonen, een woonvorm meer tussen de natuur, opgaand in de omgeving.
De woningen zijn compact en grondgebonden voor een- en tweepersoonshuishoudens, eengezinswoningen of villa's, deels onder de grond om ze in harmonie met het landschap te brengen.
De woningen worden gebouwd uit prefab-elementen waardoor de bouw goedkoop en snel is en door de woningen duurzaam te ontwerpen is de exploitatie van de woningen ook relatief goedkoop.
situatie.jpg
Collectiviteit en gemeenschap
ooghoogte.jpg
Woningbouwplan
ooghoogte 2.jpg
Landschappark: rustieke speelplaats
Landschappelijke duinen
Voor het maken van een landschappelijk plan dat opgaat in de omgeving is het van belang dat het ontwerp past binnen de identiteit van de omgeving.
Het plangebied ligt in de uiterwaarden van Nederland in de buurt van de IJssel die aan beide kanten is omheind door dijklichamen, waterkeringen door de inwoners gebouwd als bescherming tegen overstroming van het gebied. Deze waterkeringen zijn kenmerkend voor het landschap van Nederland en dragen een groot deel bij aan de Nederlandse landschappelijke identiteit.

Door de woningen aan elkaar te schakelen maken wij een abstrahering van deze dijken. De woningen staan op een gedeeld woonerf, een autoluwe zone met veel ruimte voor groen en recreatie.
Project data:
Opgave:
Ontwerp:
Status:
Team:
In samenwerking met:
Stedenbouwkundig plan, Woningbouw
2022
Concept
Niels Olivier, Vittoria Marino
Woonlandschap
Vergelijkbare projecten:
Woningen
Stedenbouw
Stedenbouw
bottom of page